Pi de la Serra presenta ‘Quicolabora’

CANÇÓ D'AUTOR

14/01/2014 10:24 hores

L’artista més indòmit de la Nova Cançó ens presenta el seu reeixit espectacle ‘QuicoLabora’ amb un repertori molt excepcional. En aquest format Pi de la Serra s’acompanya de dos dels músics més autèntics i alhora màxims exponents del blues de casa: Amadeu Casas i Joan Pau Cumellas. Amb aquests músics consolida un trio que suposa una expressió diferent dins del món del blues. Així veus, cordes i harmòniques es fusionen per a oferir un repertori compost per algunes de les cançons més emblemàtiques dels més de cinquanta anys de carrera de Pi de la Serra, la majoria fetes en èpoques difícils, així com també una sèrie de blues.

El artista más indómito de la Nova Cançó nos presenta su exitoso espectáculo ‘QuicoLabora’ con un repertorio muy excepcional. En este formado Pi de la Serra se acompaña de dos de los músicos más auténticos y a la vez máximos exponentes del blues de casa: Amadeu Casas y Joan Pau Cumellas. Con estos músicos consolida un trío que supone una expresión diferente dentro del mundo del blues. Así voces, cuerdas y armónicas se fusionan para ofrecer un repertorio compuesto por algunas de las canciones más emblemáticas de los más de cincuenta años de carrera de Pi de la Serra, la mayoría hechas en épocas difíciles, así como también una serie de blues.

Gènere: Cançó
Durada: 70 minuts
Producció: Batall Produccions / Barnasants
Intèrprests: Quico Pi de la Serra (veu i gutarra), Amadeu Casas (guitarra i veus), Joan Pau Cumellas (harmòniqes i veus)
Preu: 6, 8 i 10 euros (8 euros amb el descompte del Club de l’Espectador)


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles