PLAYTIME

NACHO DIAGO

12/10/2021 19:00 hores

Amb un punt de partida, un simple paper. Un full en blanc esperant ser escrit, dibuixat, doblegat, transformat, mossegat, trencat i recomposat per passar a ser un poema, un sentiment, una bola de paper… un joguet. Un espectacle pensat per a tota la família on la recerca sorgeix del teatre d’objecte, el clown, el teatre físic i visual, la música, l’humor i com conflueixen tots ells en l’il·lusionisme, entès com un poema visual, surrealista, lúdic i sorprenent. Ah! I tot sense dir ni una paraula.

Con un punto de partida, un simple folio. Una hoja en blanco esperando ser escrita, dibujada, doblada, transformada, mordida, rota y recompuesta para pasar a ser un poema, un sentimiento, una bola de papel… un juguete. Un espectáculo pensado para toda la familia donde la búsqueda parte del teatro de objeto, el clown, el teatro físico y visual, la música, el humor y como confluyen todos ellos en el ilusionismo, entendido como un poema visual, surrealista, lúdico y asombroso. ¡Ah! Y sin decir ni una palabra.


Multimèdia


Preus i horaris

Preu 3 i 5 euros

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles