PROCESO POR LA SOMBRA DE UN BURRO

AULA DE TEATRE DE LA UA

15/03/2023 20:00 hores

L’Aula de Teatre de la UA, dirigida per Morgan Blasco, ens porta aquesta obra del dramaturg i escriptor suís Friedrich Durrenmatt.

En un desert de Tràcia, sota un sol de justícia, un dentista discuteix amb l’asner sobre si l’ombra del ruc està inclosa en el preu del lloguer.

L’obra és una deliciosa farsa, sobre un tema etern, que sorgeix desenfadadament després d’una reflexió de la nostra societat, despullant-ne tot l’engranatge. Parla de la corrupció i dels interessos creats sota l’aparença del servei als altres, però també de la instrumentalització de la justícia per aquells que la dirigeixen per camins favorables als seus interessos personals o de partit, maquinant perversament amb l’error aliè .

Qui és realment el burro de l’univers?

Aquesta comèdia expressa de manera sarcàstica allò caricaturesc de la condició humana.

Programa de mà

 

El Aula de Teatro de la UA, dirigida por Morgan Blasco, nos trae esta obra del dramaturgo y escritor suizo Friedrich Durrenmatt.

En un desierto de Tracia, bajo un sol de justicia, un dentista discute con el asnero sobre si la sombra del burro está incluida en el precio de su alquiler. 

La obra es una deliciosa farsa, sobre un tema eterno, que surge desenfadadamente tras una reflexión de nuestra sociedad, desnudando todo su engranaje. Habla de la corrupción y de los intereses creados bajo la apariencia del “servicio a los demás”, pero también de la instrumentalización de la justicia por aquellos que la dirigen por derroteros favorables a sus intereses personales o de partido, maquinando perversamente con el error ajeno.

¿Quién es realmente el burro del universo?…

Esta comedia expresa de manera sarcástica lo caricaturesco de la condición humana. 

Programa de mano


Multimèdia


Preus i horaris

Entrada lliure amb invitació

Durada: 90'

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles