QUATRE-CENTS!- Crit

TEATRE ESCOLAR

05/09/2014 07:10 hores

A Quatre-cents!, tres artistes fallers cons- trueixen una falla sobre València i els va- lencians i, per a fer-ho, emprenen un viat- ge en clau de comèdia al nostre segle d’or. Alfons el Magnànim torna per sorpresa a València el 8 de gener de 1457, i convoca un grup d’escriptors a una reunió urgent, secreta i nocturna. Tothom desconeix les raons del rei. Tot es complica amb l’apari- ció de la reina Maria de Castella i del papa Calixt III, que no havien estat convidats…

—————

En Quatre-cents!, tres artistas falleros cons- truyen una falla sobre Valencia y los valen- cianos y, para hacerlo, emprenden un viaje en clave de comedia a nuestro siglo de oro. Alfonso el Magnánimo vuelve por sorpresa a Valencia el 8 de enero de 1457, y convoca a un grupo de escritores a una reunión urgente, se- creta y nocturna. Todo el mundo desconoce las razones del rey. Todo se complica con la aparición de la reina Maria de Castilla y del papa Calixto III, que no habían sido invitados…

Durada: 65 minuts
Gènere: Teatre escolar d’humor
Idioma: valencià
Direcció: Pep Sanchís
Intèrprets: Núria Martín, Anna Marí i Daniel Tormo
Producció: Crit Companyia de Teatre

Reserves centres Secundària: centrecultural@alcoi.org


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l'Espectador com en altres conceptes).- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala. INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.

Calendari d'espectacles