ROZALÉN

Gira 'Cuando el río suena...'

19/09/2018 10:22 hores

“Cuando el río suena…” ja és Disc d’Or. El més recent de Rozalén ha aconseguit després de 17 setmanes en llista de vendes d’Espanya la certificació que ho acredita com un dels àlbums de l’últim any, un treball molt personal, fruit del viatge interior realitzat en els dos anys transcorreguts des de la publicació de “Quien me ha visto…”. Es tracta d’un disc replet d’històries, sens dubte el més íntim de la seua carrera, en el qual Rozalén se submergeix en si mateixa i en els seus per a arredonir una obra tan heterogènia com a emocionant.

“Cuando lo río suena…” ya es Disco de Oro. El más reciente de Rozalén ha conseguido después de 17 semanas en lista de ventas de España la certificación que lo acredita como uno de los álbumes del último año, un trabajo muy personal, fruto del viaje interior realizado en los dos años transcurridos desde la publicación de “Quien me ha visto”. Se trata de un disco repleto de historias, sin duda el más íntimo de su carrera, en el cual Rozalén se sumerge en sí misma y en los suyos para redondear una obra tan heterogénea como emocionante.

Gènere: Música pop / Cançó
Tots els públics

* Entrades de venda anticipada esgotades, reservat el 5% de l’aforament per a la venda el mateix dia del concert (la taquilla s’obrirà a les 11:30 hores del matí del dijous 18 d’octubre).

– Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l’Espectador com en altres conceptes).
– Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.
– Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala.
INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles