SARSUELA EN CONCERT

En record del tenor Fernando Bañó Ferrando

22/12/2017 12:17 hores

Fernando Bañó Ferrando va completar una rellevant carrera com a cantant de sarsuela que el va portar als principals escenaris espanyols i hispanoamericans. A Barcelona va fer diverses temporades, destacant les seues interpretacions de Marina, La tabernera del puerto i La viuda alegre. En 1962, després de ressentir-se d’una afecció vocal, es va retirar per a dedicar-se a l’ensenyament a Alcoi i a regentar la que seria una popularísima tenda de plàstics en el cèntric carrer de Sant Francesc. Fernando Bañó va arribar a ser una persona molt volguda i estimada a Alcoi, la seua ciutat d’adopció.

Fernando Bañó Ferrando realizó una relevante carrera como cantante de zarzuela que lo llevó a los principales escenarios españoles e hispanoamericanos. En Barcelona hizo varias temporadas, destacando sus interpretaciones de Marina, La tabernera del puerto y La viuda alegre. En 1962, tras resentirse de una afección vocal, se retiró para dedicarse a la enseñanza en Alcoy y a regentar la que sería una popularísima tienda de plásticos en la céntrica calle de San Francisco. Fernando Bañó llegó a ser una persona muy querida y estimada en Alcoy, su ciudad de adopción.

Durada: 1 hora i 40 minuts
Gènere: Sarsuela amb solistes i orquestra
Producció: Associació d’Amics de la Música d’Alcoi

* Preu de les entrades: 20, 25 i 35 euros. A la venda en la seu l’Associació d’Amics de la Música d’Alcoi, a través d’Internet a www.ticketalcoi.com (despeses de distribució, 1,21 euros IVA inclòs) i en la taquilla del Teatre Calderón d’Alcoi el dia de l’esdeveniment.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles