SENSE FILS

CONTES AMB MÚSICA

12/02/2023 19:00 hores

Sense fils és un homenatge a la capacitat creadora e imaginativa que habita dins de cadascun de nosaltres. Un cant als herois anònims i les heroïnes quotidianes. Un mite, una història originària que presentem en forma de conte il·lustrat, acompanyat d’una composició musical original.

Sense fils naix d’una il·lustració a aquarel·la i ha anat creixent fins a convertir-se en un projecte artístic multidisciplinari alimentat per col·laboradors diversos.

El resultat és un llibre, un concert, una experiència. Una obra d’art on diferents vessants artístiques dialoguen, s’entremesclen i s’enriqueixen les unes a les altres. Un projecte orgànic que posa de manifest que l’art està viu, i que la vida s’expressa a través de l’art.

 

Sense fils es un homenaje a la capacidad creadora e imaginativa que habita dentro de cada uno de nosotros. Un canto a los héroes anónimos y las heroínas cotidianas. Un mito, una historia originaria que presentamos en forma de cuento ilustrado, acompañado de una composición musical original.

Sense fils nace de una ilustración a acuarela y ha ido creciendo hasta convertirse en un proyecto artístico multidisciplinar alimentado por colaboradores diversos.

El resultado es un libro, un concierto, una experiencia. Una obra de arte donde diferentes vertientes artísticas dialogan, se entremezclan y se enriquecen unas a otras. Un proyecto orgánico que pone de manifiesto que el arte está vivo, y que la vida se expresa a través del arte.


Fitxa artística

Idaira, idea
Jordi Pla Porta, conte
Mario Roig Vila, composicions
Ruth Martínez Ferràndiz i Jordi Pla Porta, veus
Helga Ambak, il·lustracions

 

Idaira, idea

Jordi Pla Porta, cuento

Mario Roig Vila, composiciones

Ruth Martínez Ferràndiz y Jordi Pla Porta, voces

Helga Ambak, ilustraciones


Preus i horaris

Preu: 8 €

Durada: 60'

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles