SER-HO O NO- Teatre Lliure

MOSTRA DE TEATRE

12/04/2016 15:42 hores

‘Ser-ho o no’ és una obra construïda a partir d’un pretext que consta d’unes converses entre dos veïns d’una mateixa escala, de creences, coneixements i horitzons antagònics. I, en el curs d’aquestes converses, hi palpita d’una manera subjacent el tema de la identitat, com el verb del títol ja indica: la identitat col·lectiva i sobretot la personal, junt amb la tolerància. Temes recurrents en tota l’obra de Jean-Claude Grumberg, que –ancorada en la immediata actualitat– evoca sempre la memòria històrica per discernir la violència o l’absurd del present. Teatre polític en clau de comèdia.

‘Ser-ho o no’ o no es una obra construida a partir de un pretexto que consta de unas conversaciones entre dos vecinos de una misma escalera, de creencias, conocimientos y horizontes antagónicos. Y, en el curso de estas conversaciones, palpita de una manera subyacente el tema de la identidad, como el verbo del título ya indica: la identidad colectiva y sobre todo la personal, junto con la tolerancia. Temas recurrentes en toda la obra de Jean-Claude Grumberg, que –anclada en la inmediata actualidad– evoca siempre la memoria histórica para discernir la violencia o el absurdo del presente. Teatro político en clave de comedia.

Durada: 80 minuts
Gènere: Teatre
Idioma: Català
Direcció: Josep Maria Flotats
Intèrprets: Josep Maria Flotats i Arnau Puig
Producció: Teatre Lliure i Taller 75

Preu de les entrades: 10 euros (pati de butaques) – 8 (amfiteatre i socis del Club de l’Espectador). A la venda en taquilla i a través de la web www.instanticket.es


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles