SERGI, SEMPRE

UNIÓ MUSICAL D'ALCOI

24/02/2022 20:30 hores

Amb el cor per davant, la Societat Unió Musical d’Alcoi, des del reconeixement i la gratitud, organitza i ofereix aquest concert al sempre amic i company Sergi Sempere Ramos, recentment desaparegut. El programa inclou la interpretació d’obres simfòniques per a banda de música, de cambra i comptarà amb la participació del Grup de Dolçainers i Tabaleters La Degollà d’Alcoi, al qual també pertanyia Sergi, així com de diversos músics que han compartit amb ell estudis i importants projectes musicals al llarg de la seua brillant trajectòria professional.

Con el corazón por delante, la Societat Unió Musical de Alcoi, desde el reconocimiento y la gratitud, organiza y ofrece este concierto al siempre amigo y compañero Sergi Sempere Ramos, recientemente desaparecido. El programa incluye la interpretación de obras sinfónicas para banda de música, de cámara y contará con la participación del Grup de Dolçainers i Tabaleters La Degollà d’Alcoi, al cual también pertenecía Sergi, así como de varios músicos que han compartido con él estudios e importantes proyectos musicales a lo largo de su brillante trayectoria profesional.


Preus i horaris

Invitacions gratuïtes

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles