SONS DE HOLLYWOOD

Corporació Musical Primitiva d’Alcoi

22/12/2017 12:09 hores

La Música Vella, sota l’epígraf ‘Sons de Hollywood’, ens proposa un recorregut per aquelles músiques cinematogràfiques que, ben segur, ja formen part del nostre imaginari musical col·lectiu, però, això sí, organitzades cronològicament en el temps, la qual cosa ens permetrà apreciar la seua evolució a través de les dècades. A més a més, l’elecció proposada s’ha fet entre pel·lícules que han rebut, almenys, un Oscar en alguna de les categories.

La Música Vella, bajo el epígrafe ‘Sons de Hollywood’, nos propone un recorrido por aquellas músicas cinematográficas que, seguro, ya forman parte de nuestro imaginario musical colectivo, pero, eso sí, organizadas cronológicamente en el tiempo, lo cual nos permitirá apreciar su evolución a través de las décadas. Además, la elección propuesta se ha hecho entre películas que han recibido, al menos, un Oscar en alguna de las categorías.

Gènere: Música de banda
Direcció: Àngel Lluís Ferrando Morales i Eduard Terol
Producció: Corporació Musical Primitiva d’Alcoi

* Preu de les entrades: 6 euros (amfiteatre i Club de l’Espectador) i 8 euros (pati de butaques).


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles