SPANISH BRASS LUUR METALLS + UNIÓ MUSICAL D’ALCOI

QUINTET DE METALLS + BANDA

05/09/2014 07:05 hores

Al llarg dels 25 anys de trajectòria artística de Spanish Brass Luur Metalls, el quintet ha anat enriquint el repertori per a quintet de metalls i banda fent encàrrecs a compositors com ara Gregory Fritze, Rafael Pascual-Vilaplana, Vicent Egea o Ferrer Ferran. El 2012 es va publicar al CD Tell me a Brass Story, que reuneix algunes de les obres encarregades per SBLM i fruit d’aquesta iniciativa ha sorgit l’espectacle homònim que ací es presenta. Un concert amb una primera part de quintet de metalls i una segona part que comptarà amb la participació de la banda Societat Unió Musical d’Alcoi.

——————-

A lo largo de los 25 años de trayectoria artística de Spanish Brass Luur Metalls, el quinteto ha ido enriqueciendo el repertorio para quinteto de metales y banda haciendo encargos a compositores como por ejemplo Gregory Fritze, Rafael Pascual-Vilaplana, Vicent Egea o Ferrer Ferran. El 2012 se publicó al CD Tell me a Brass Story, que reúne algunas de las obras encargadas por SBLM y fruto de esta iniciativa ha surgido el espectáculo homónimo que aquí se presenta. Un concierto con una primera parte de quinteto de metales y una segunda parte que contará con la participación de la banda Societat Unió Musical de Alcoi.

Durada: 90 minuts
Gènere: Quintet de metalls amb banda
Producció: Spanish Luur Brass Metalls i Unió Musical d’Alcoi

Preu: 8 i 10 euros. Amb descompte del Club de l’Espectador


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l'Espectador com en altres conceptes).- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala. INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.

Calendari d'espectacles