SPANISH BRASS

CIRCUIT SONORA

23/01/2022 20:00 hores

‘Les Aventures de Monsieur Jules’ és un projecte de Spanish Brass, amb la col·laboració del pianista i compositor Albert Guinovart, que s’ha anat completant durant els últims anys amb altres músiques per a quintet de metalls i piano i que va resultar guanyador als Premis Carles Santos 2020. Cadascun dels sis moviments de l’obra està inspirat en una novel·la del genial escriptor francès Jules Verne: ‘Vint mil llegües de viatge submarí’, ‘Michel Strogoff’, ‘Nord contra sud’, ‘Viatge al centre de la Terra’, ‘El Raig verd’ i ‘La volta al món en vuitanta dies’, un viatge fantàstic per l’univers de Verne mitjançant la sonoritat del metall.

‘Les Aventures de Monsieur Jules’ és un proyecto de Spanish Brass, con la colaboración del pianista y compositor Albert Guinovart, que se ha ido completando durante los últimos años con otras músicas para quinteto de metales y piano y que resultó ganador en los Premios Carles Santos 2020. Cada uno de los seis movimientos de la obra está inspirado en una novela del genial escritor francés Julio Verne: ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’, ‘Michel Strogoff’, ‘Norte contra sur’, ‘Viaje al centro de la Tierra’, ‘El Rayo verde’ y ‘La vuelta al mundo en ochenta días’, un viaje fantástico por el universo de Verne mediante la sonoridad del metal.


Preus i horaris

Preu 3 euros

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles