TEMPTACIONS (La Fura dels Baus)- Mostra de Teatre

VÍDEO PERFORMANCE

22/04/2015 15:02 hores

És una vídeo performance de molt petit format pensada per a ser representada tant en espais no convencionals com a convencionals, en l’exterior o a l’interior. L’obra és una versió actualitzada de ”La Història d’un soldat” d’Igor Stravinsky. La Fura presenta un exercici íntim, amb so envolupant i pantalles de projecció, on les figures geomètriques bàsiques (piràmide, esfera, cub) generen diversos significats metafòrics relatius a l’èxit o al fracàs. Una reflexió sobre la pluja d’estímuls que cau sobre l’ésser humà, que el qüestionen, el jutgen i el condueixen al triomf o al defalliment.

Es una vídeo performance de muy pequeño formato pensada para ser representada tanto en espacios no convencionales como convencionales, en el exterior o en el interior. La obra es una versión actualizada de ” La Historia de un soldado” de Igor Stravinsky. La Fura presenta un ejercicio íntimo, con sonido envolvente y pantallas de proyección, donde las figuras geométricas básicas (pirámide, esfera, cubo) generan diversos significados metafóricos relativos al éxito o al fracaso. Una reflexión sobre la lluvia de estímulos que cae sobre el ser humano, que lo cuestionan, lo juzgan y lo conducen al triunfo o al desfallecimiento.

Durada: 50 minuts
Gènere: Vídeo performance
Idea i guió: Miki Espuma i David Cid
Direcció: Miki Espuma
Intèrprets: Vanessa Papa
Producció: La Fura dels Baus

Preu: 8 i 10 euros. Entrades a la venda a taquilla i a través d’InstanTicket.es. Descompte del Club de l’Espectador només aplicable comprant les entrades a taquilla.


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Els descomptes es faran únicament en taquilla (tant del Club de l'Espectador com en altres conceptes).- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.AVÍS IMPORTANT: una vegada començada la funció no es permetrà l’accés a la sala. INFORMACIÓ ESPECIAL PER A CONCERTS: Si s’arriba una vegada començat el concert, s’esperarà fins que el personal del teatre els done accés a la sala. En el cas de tenir butaques assignades que generen molèsties a la resta d’espectadors s’ocuparan els espais que el personal de sala els indique.

Calendari d'espectacles