TURANDOT, de Giacomo Puccini

AMICS DE LA MÚSICA

23/03/2023 20:00 hores

Òpera en 3 actes versió original en italià amb sobretítols en espanyol. Llibret de: Giuseppe
Adami i Renato Simoi, basat en l’obra teatral homònima de Carlo Gozz, estrenada el 25 d’abril
de 1926 a La Scala de Milà.

 

Ópera en 3 actos versión original en italiano con sobretítulos en español. Libreto de: Giuseppe
Adami y Renato Simoi, basado en la obra teatral homónima de Carlo Gozz, estrenada el 25 de abril
de 1926 en La Scala de Milán.


Fitxa artística

Direcció musical: Martin Mázik, Constantin Rouits
Direcció escènica: Aquiles Machado
Direcció artística: Luis Miguel Lainz
Realització de decorats: Laboratorio Tecnoscena (Italia)
Vestuari: Sartoria Arrigo ( Milan)
Peluques: Artimmagine de Emanuela Passaro (Italia)
Calçat: Calzature di Epoca ( Milan)
Coro Lírico Sicilano
Solistes i orquestra de la companyia lírica OPERA 2001
Inauguració 40ª Aniversari de la Associació d'Amics de la Música d'Alcoi

 

Dirección musical: Martin Mázik, Constantin Rouits
Dirección escénica: Aquiles Machado
Dirección artística: Luis Miguel Lainz
Realización de decorados: Laboratorio Tecnoscena (Italia)
Vestuario: Sartoria Arrigo ( Milan)
Pelucas: Artimmagine de Emanuela Passaro (Italia)
Calzado: Calzature di Epoca ( Milan)
Coro Lírico Sicilano
Solistas y orquesta de la compañía lírica OPERA 2001
Inauguración 40ª Aniversario de la Asociación de Amigos de la Música de Alcoy


Preus i horaris

Preu: 50, 45 i 35 €

Durada: 140'

Horari de taquilla:
- De dimecres a dissabte d'11:30 a 13:30 hores
- De dimecres a divendres de 18 a 20 hores

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles