Viaje a la Luna, del Circo Gran Fele

TEATRE-CIRC FAMILIAR

27/09/2013 11:26 hores

El nou espectacle del Circo Gran Fele ‘Viage a la Luna’ és “especial” per molts motius, i un d’ells és que compta amb la col·laboració del Ballet de la Generalitat. Aquesta obra agermana la força de les acrobàcies circenses amb la bellesa i elegància del ballet i els seus 14 meravellosos ballarins. Tot açò sota un títol que ret homenatge a dos grans genis de la cultura: l’escriptor Julio Verne i el cineasta Georges Méliès.

El nuevo espectáculo del Circo Gran Fele ‘Viaje a la Luna’ es “especial” por muchos motivos, y uno de ellos es que cuenta con la colaboración del Ballet de la Generalitat. Esta obra auna la fuerza de las acrobacias circenses con la belleza y elegancia del ballet y sus 14 maravillosos bailarines. Todo ello bajo un título que rinde homenaje a dos grandes genios de la cultura: el escritor Julio Verne y el cineasta Georges Méliès.

Durada: 90 minuts
Idioma: Castellano
Producció: Circo Gran Feleclubespectador
Preu: 8 euros / 6 euros / 7 euros (amb descompte del Club de l’Espectador)


Preus i horaris

L'espectacle ha finalitzat

Informació d'interés

Una vegada començada la representació no es permetrà l'accés a la sala

- Les butaques de mobilitat reduïda -i acompanyant- es poden adquirir únicament en taquilla.

- Els descomptes (pel Club de l'Espectador o per altres conceptes) només s'aplicaran en la venda per taquilla.

- Els menors de tres anys no paguen entrada, però tampoc poden ocupar una localitat, hauran de romandre al braç dels pares/mares/tutors i retirar una invitació gratuïta a la taquilla del teatre.

- Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

- Las butacas de movilidad reducida -y acompañando- se pueden adquirir únicamente en taquilla.

- Los descuentos (por el Club de l'Espectador u otros conceptos) sólo se aplicarán en la venta en taquilla.

- Los menores de tres años no pagan entrada, pero tampoco pueden ocupar una localidad, tendrán que permanecer en el brazo de los padres/madres/tutores y retirar una invitación gratuita en la taquilla del teatro.

Calendari d'espectacles