COVID-19

#CulturaSegura

Llegir detingudament abans d’adquirir les vostres entrades.

INDICACIONS GENERALS DE SEGURETAT, TAQUILLA I ACCÉS

– Recomanem l’ús de mascareta dins de les instal·lacions. Especialment entre els col·lectius vulnerables.
– L’aforament del recinte en aquests moments és del 100%.
– El teatre ha reforçat les mesures de neteja. Hi ha gel hidroalcohòlic disponible en diferents punts.
– Es prega al públic que acudisca al teatre amb temps suficient i atenent a les indicacions d’accés escalonat que s’adjunten amb l’entrada.
– Procureu mantindre en tot moment la distància de seguretat durant l’accés, circuit intern i l’eixida, sense formar grups.
– L’espectador no es pot canviar de butaca i tampoc no es permet accedir a la sala amb la funció iniciada.
– Recomanem adquirir les entrades per Internet (ticketalcoi.com) i, en taquilla, pagar amb targeta.
– Cada comprador ha de facilitar dades de contacte: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic. Les dades personals estaran protegides.

Des del Teatre Calderón d’Alcoi apel·lem a l’autogestió de la responsabilitat per tal que, entre totes i tots, aquest siga un espai segur i puguem seguir gaudint de la cultura compartida.


Leer atentamente antes de adquirir las entradas.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD, TAQUILLA Y ACCESO

– Recomendamos el uso de la mascarilla en el interior de las instalaciones. Especialmete entre los colectivos vulnerables.
– El aforo del recinto en estos momentos es del 100%.
– El teatro ha reforzado las medidas de limpieza. Dispone de gel hidroalcohólico en diferentes ubicaciones.
– Se ruega al público que acuda al teatro con tiempo suficiente y atendiendo a las indicaciones de acceso escalonado que se adjuntan con la entrada.
– Procuren mantener la distancia de seguridad durante el acceso, circuito interno y salida, sin formar grupos.
– El espectador no puede cambiar de butaca y tampoco se permite acceder a la sala con la función iniciada.
– Recomendamos adquirir las entradas por Internet (ticketalcoi.com) y, en taquilla, pagar con tarjeta.
– Cada comprador debe facilitar datos de contacto: nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico. Los datos personales se mantendrán protegidos de acuerdo a la ley vigente.

Desde el Teatro Calderón de Alcoy apelamos a la autogestión de la responsabilidad para que, entre todas y todos, este sea un espacio seguro y podamos seguir disfrutando de la cultura compartida.


DISTINCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES AVANÇADES I DESTINACIÓ SEGURA I PREPARADA PER A LA COVID-19

Avaluació del SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) per a la reducció de risc de contagi per coronavirus SARS-CoV-2