COVID-19

 

#CulturaSegura

 

Llegir detingudament abans d’adquirir les vostres entrades.

 

INDICACIONS GENERALS DE SEGURETAT, TAQUILLA I ACCÉS

– Recordem que l’ús de mascareta és necessari en tot moment dins de les instal·lacions. Cal mantindre-la ben posada tot el temps.
– L’aforament s’ha reduït i la disponibilitat de butaques és conforme amb la normativa vigent.
– El teatre ha reforçat les mesures de neteja. Hi ha gel hidroalcohòlic disponible en diferents punts.
– Es prendrà la temperatura a tots els assistents, i no es permetrà l’accés al recinte si aquesta supera els 37’5 graus.
– Es prega al públic que acudisca al teatre amb temps suficient i atenent a les indicacions d’accés escalonat que s’adjunten amb l’entrada.
– L’accés i l’eixida s’ordenen per zones i amb horaris marcats per tal de garantir la distància de seguretat. El personal del teatre farà les indicacions oportunes directament i per megafonia.
– En finalitzar l’espectacle, espere en la seua butaca les indicacions del personal del teatre per a abandonar la sala.
– Els serveis tenen capacitat limitada senyalitzada. Per favor, respecteu la indicació.
– Per favor, procureu mantindre en tot moment la distància de seguretat durant l’accés, circuit intern i l’eixida, sense formar grups.
– L’espectador no es pot canviar de butaca i tampoc no es permet accedir a la sala amb la funció iniciada.
– La taquilla no està oberta abans de la funció. La resta d’horaris seran els habituals.
– Recomanem adquirir les entrades per Internet (ticketalcoi.com) i, en taquilla, pagar amb targeta.
– Cada comprador ha de facilitar dades de contacte: nom i cognoms, telèfon, correu electrònic. Les dades personals estaran protegides.
– Totes les entrades s’emetran en format A4 i poden enviar-se també per correu electrònic.
– No es facilita programa de mà en paper. Hi ha codi QR per descarregar-ho i informació al web. Recordem que l’ús del telèfon mòbil no està permés una vegada que comence la funció.

Des del Teatre Calderón d’Alcoi apel·lem a l’autogestió de la responsabilitat per tal que, entre totes i tots, aquest siga un espai segur i puguem seguir gaudint de la cultura compartida.

 

Abans de comprar les entrades, tingues present:

Seguint la normativa de reducció d’aforament, hem realitzat blocs d’1, 2 i 3 butaques, deixant butaques lliures entre cada bloc. L’adquisició d’un bloc complet garanteix que a banda i banda hi haurà una butaca buida. Si se selecciona únicament 1 seient d’un bloc de 2, accepta que al seu costat se sente una persona desconeguda.

– Una vegada començada la representació no es permetrà l’accés a la sala

 

 

Leer atentamente antes de adquirir las entradas.

 

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD, TAQUILLA Y ACCESO

– Recordamos que el uso de mascarilla es necesario en todo momento en el interior de las instalaciones. Debe estar bien colocada todo el tiempo.
– El aforo se ha reducido y la disponibilidad de butacas está conforme a la normativa vigente.
– El teatro ha reforzado las medidas de limpieza. Dispone de gel hidroalcohólico en diferentes ubicaciones.
– Se tomará la temperatura a todos los asistentes, y no se permitirá el acceso al recinto si esta supera los 37’5 grados.
– Se ruega al público que acuda al teatro con tiempo suficiente y atendiendo a las indicaciones de acceso escalonado que se adjuntan con la entrada.
– El acceso y la salida se ordenan por zonas y con horarios marcados para mantener la distancia de seguridad. El personal del teatro facilitará las indicaciones oportunas directamente.
– Al finalizar el espectáculo, espere en su butaca las indicaciones del personal del teatro para abandonar la sala.
– Los servicios tienen capacidad limitada señalizada. Por favor, respeten la indicación.
– Por favor, procuren mantener la distancia de seguridad durante el acceso, circuito interno y salida, sin formar grupos.
– El espectador no puede cambiar de butaca y tampoco se permite acceder a la sala con la función iniciada.
– La taquilla no está abierta antes de la función. El resto de horarios serán los habituales.
– Recomendamos adquirir las entradas por Internet (ticketalcoi.com) y, en taquilla, pagar con tarjeta.
– Cada comprador debe facilitar datos de contacto: nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico. Los datos personales se mantendrán protegidos de acuerdo a la ley vigente.
– Todas las entradas se emitirán en formato A4 y se pueden enviar por correo electrónico.
– No se facilitará programa de mano en papel. Hay código QR para descargar e información en la web. Recordamos que el uso del teléfono móvil no está permitido una vez que empiece la función.

Desde el Teatro Calderón de Alcoy apelamos a la autogestión de la responsabilidad para que, entre todas y todos, este sea un espacio seguro y podamos seguir disfrutando de la cultura compartida.

 

Antes de comprar tus entradas, ten en cuenta lo siguiente:

Siguiendo la normativa de reducción de aforo, hemos realizado bloques de 1, 2 y 3 butacas, dejando butacas libres entre cada bloque. La adquisición de un bloque completo garantiza que a ambos lados habrá una butaca vacía. Si se selecciona únicamente 1 asiento de un bloque de 2, acepta que a su lado se siente una persona desconocida.

– Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala

 

UN NOU ESCENARI: GUIA PRÀCTICA PER A TEATRES EN TEMPS DE LA COVID-19

(fent clic a la imatge podeu accedir al contingut del document íntegre)

 

 

 

DISTINCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES AVANÇADES I DESTINACIÓ SEGURA I PREPARADA PER A LA COVID-19

Avaluació del SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) per a la reducció de risc de contagi per coronavirus SARS-CoV-2